TCPHEE   

Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe
founded in honor of professor Ilya N. Andreev,
the first coordinator of the coalition 
СFor smoke-free Tatarstan'

 

ISSN 2222-2693 (Print)
ISSN 2222-4629
(Online)

English Russian Ukrainian

- About
- Editorial Board
- Instructions for authors
- Online submission
- Calls for papers
- Contact information
- Issues

- Collections
- Indexed in
- Subscribe to content alerts
- RSS feed

–усский

- ќ журнале
- –едакционна¤ коллеги¤
- »нструкции дл¤ авторов
- ѕриглашени¤ к подаче статей
-  онтактна¤ информаци¤
- ¬ыпуски

- –усско¤зычные коллекции
- ѕодписатьс¤ на извещени¤

”крањнська

- ѕро журнал
- –едакц≥йна колег≥¤
- ≤нструкц≥њ дл¤ автор≥в
- «апрошенн¤ до подач≥ статей
-  онтактна ≥нформац≥¤
- ¬ипуски
- ѕ≥дписатис¤ на оголошенн¤

VK VK

 

 

Google Groups
Subscribe to
TCPHEE content alerts
Email:
Visit this group

≤нструкц≥њ дл¤ автор≥в

∆урнал " онтроль над тютюном й охорона громадського здоровТ¤ у —х≥дн≥й ™вроп≥" (TCPHEE) розгл¤даЇ дл¤ публ≥кац≥њ ориг≥нальн≥ досл≥дженн¤, редакц≥йн≥ статт≥, коментар≥, огл¤ди л≥тератури, анотац≥њ книг, новини, листи до редакц≥њ, оголошенн¤ про под≥њ, а також ≥нш≥ типи матер≥ал≥в. TCPHEE публ≥куЇ ориг≥нальн≥ досл≥дженн¤ в ус≥х галуз¤х охорони громадського здоровТ¤. ƒетальн≥шу ≥нформац≥ю про спектр досл≥джень, ¤к≥ розгл¤даЇ журнал, наведено на стор≥нц≥ Ђѕро журналї. ∆урнал видаЇ два випуски на р≥к.

–едакц≥¤ оч≥куЇ, що представлен≥ дл¤ розгл¤ду матер≥али не були опубл≥кован≥ ран≥ше, не перебувають на розгл¤д≥ в ≥нших журналах, а також њх не було самост≥йно арх≥вовано у вигл¤д≥ препринт≥в.

ƒосл≥дженн¤, попередньо представлен≥ на конференц≥¤х та ≥нших наукових зустр≥чах, можуть бути запропонован≥ дл¤ публ≥кац≥њ. –екомендуЇмо авторам посилатис¤ на своњ ран≥ше опубл≥кован≥ тези та матер≥али конференц≥й. ќднак бажано, щоб назви представлених рукопис≥в в≥др≥зн¤лис¤ в≥д заголовк≥в тез та матер≥ал≥в, що опубл≥ковано ран≥ше за результатами даного досл≥дженн¤. јвторам також рекомендовано ч≥тко вказати на так≥ ран≥ше опубл≥кован≥ роботи у супроводжувальному лист≥ ≥ посилатис¤ на них у текст≥ рукопису.

≈тика публ≥кац≥й та неналежна практика у публ≥кац≥йному процес≥

TCPHEE виходить з того, що дотриманн¤ етичност≥ публ≥кац≥й Ї важливим аспектом редакц≥йноњ роботи ≥ процесу рецензуванн¤. «апоб≥ганн¤ таким неналежним практикам, ¤к обман, плаг≥ат та ≥нш≥ под≥бн≥ форми, Ї в≥дпов≥дальн≥стю кожного автора, редактора, рецензента, видавц¤ та ≥нституц≥њ, що беруть участь у публ≥кац≥йному процес≥.

јвторство

јвтори мають зазначити внесок кожного автора. ÷е треба зробити у супроводжувальному лист≥.

јвторство маЇ встановлюватис¤ в≥дпов≥дно до таких критер≥њв: 1) автор зробив суттЇвий внесок у концепц≥ю та дизайн досл≥дженн¤, в отриманн¤ даних або њхн≥й анал≥з та ≥нтерпретац≥ю, 2) автор написав першу верс≥ю статт≥ або пров≥в њњ критичний перегл¤д на предмет важливого ≥нтелектуального зм≥сту, 3) автор брав участь у погодженн≥ к≥нцевоњ верс≥њ статт≥ перед њњ поданн¤м до публ≥кац≥њ. ”с≥ автори мають в≥дпов≥дати вс≥м трьом критер≥¤м 1, 2 ≥ 3.

«добутт¤ ф≥нансуванн¤ дл¤ досл≥дженн¤, зб≥р даних або загальне кер≥вництво досл≥дницькою групою сам≥ по соб≥ не Ї достатн≥м внеском дл¤ ≥дентиф≥кац≥њ людини ¤к автора дл¤ роб≥т, представлених в TCPHEE.

¬исловленн¤ под¤ки

”с≥х ос≥б, ¤к≥ зробили внесок в представлене досл≥дженн¤, але не в≥дпов≥дають критер≥¤м авторства, сл≥д згадати у розд≥л≥ Ђ¬исловленн¤ под¤киї. ѕриклади ос≥б, ¤ким може бути висловлена под¤ка, включають тих, хто надав техн≥чну допомогу, допом≥г з написанн¤м тексту. ѕод¤ку також висловлюють кер≥вникам кафедри або в≥дд≥лу, ¤к≥ надавали загальну п≥дтримку.

 онфл≥кт ≥нтерес≥в

ќч≥куЇмо, що автори назвуть у супроводжувальному лист≥ в≥дом≥ та потенц≥йн≥ джерела конфл≥кту ≥нтерес≥в. јвтори мають вказати м≥сце своЇњ роботи ≥ джерело ф≥нансуванн¤ досл≥дженн¤. якщо конфл≥кт ≥нтерес≥в в≥дсутн≥й, це також маЇ бути ч≥тко вказано.

 онфл≥кт ≥нтерес≥в виникаЇ у тому випадку, ¤кщо у автора (або ≥нституц≥њ, де автор працюЇ або навчаЇтьс¤), у рецензента або у редактора Ї ф≥нансов≥ чи особист≥ стосунки, ¤к≥ можуть вплинути на њхн≥ д≥њ. “ак≥ стосунки також називають подв≥йними зобовТ¤занн¤ми, конкурентними ≥нтересами або конкурентними ло¤льност¤ми. “ак≥ стосунки можуть бути незначними, а можуть справл¤ти величезний вплив на судженн¤. Ќе вс≥ стосунки призвод¤ть до справжнього конфл≥кту ≥нтерес≥в. « ≥ншого боку, потенц≥ал дл¤ конфл≥кту ≥нтерес≥в може ≥снувати незалежно в≥д того, чи вважаЇ ≥ндив≥д, що дан≥ стосунки можуть вплинути на його науков≥ судженн¤. ‘≥нансов≥ стосунки (так≥ ¤к робота за наймом, послуги консультанта, волод≥нн¤ акц≥¤ми, гонорари або оплачуван≥ експертн≥ св≥доцтва) Ї найпрост≥ше ≥дентиф≥кованими джерелами конфл≥кту ≥нтерес≥в, ¤к≥ можуть ставити п≥д сумн≥в репутац≥ю журналу, автор≥в ≥ науки в ц≥лому. ќднак, конфл≥кт може виникати ≥ з ≥нших причин, таких ¤к особист≥ стосунки, академ≥чна конкуренц≥¤ або ≥нтелектуальний запал.

”с≥ учасники процесу рецензуванн¤ та публ≥кац≥њ мають розкрити ус≥ стосунки, ¤к≥ можуть розгл¤датис¤ ¤к потенц≥йний конфл≥кт ≥нтерес≥в. –едактори розгл¤дають ≥нформац≥ю, вказану у за¤вах щодо конфл≥кту ≥нтерес≥в ≥ ф≥нансових ≥нтерес≥в, при прийн¤тт≥ редакц≥йних р≥шень. –едактори також вир≥шують про необх≥дн≥сть публ≥кац≥њ такоњ ≥нформац≥њ, ¤кщо вона Ї важливою дл¤ оц≥нки опубл≥кованоњ роботи читачами.

ѕ≥дготовка рукопис≥в  

—тиль та редакц≥йна пол≥тика журналу формуютьс¤ у в≥дпов≥дност≥ до 'Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals' Ц Ђ™диних вимог до рукопис≥в, поданих до б≥омедичних журнал≥вї, визначених у за¤в≥ ћ≥жнародного  ом≥тету –едактор≥в ћедичних ∆урнал≥в. якщо не вказано ≥нше, вс≥ ц≥ вимоги (www.icmje.org) доречн≥ до нашого журналу TCPHEE.

—труктура ориг≥нальних досл≥джень маЇ бути традиц≥йною ≥ складатис¤ з≥ ¬ступу, ћетод≥в, –езультат≥в, ќбговоренн¤ ≥ ¬исновк≥в. ќбс¤г ориг≥нальних досл≥джень не маЇ перевищувати 4000 сл≥в. јвторам рекомендовано користуватис¤ зразком оформленн¤ тексту та матер≥алами на стор≥нц≥ "–есурси дл¤ автор≥в".

Ѕ≥бл≥ограф≥¤

” в≥дпов≥дност≥ до вимог систем ≥ндексуванн¤ журнальних статей, б≥бл≥ограф≥чн≥ дан≥ вс≥х джерел, ¤к≥ написан≥ не латинкою, мають бути перекладен≥ англ≥йською з зазначенн¤м мови ориг≥налу в дужках, наприклад, (in Russian), (in Ukrainian). ѕриклад такого перекраду наведений нижче.

ќриг≥нальна б≥бл≥ограф≥¤:
јндреева, “. ». (2011). ќценка состо¤ни¤ табачной эпидемии и мер противодействи¤ ей на национальном и муниципальном уровне.  онтроль над табаком и общественное здоровье в ¬осточной ≈вропе, 1(1), 51-60.
Ѕ≥бл≥ограф≥¤ п≥сл¤ перекладу:
Andreeva, T. I. (2011). Evaluation of the tobacco epidemic and tobacco control measures at national and municipal levels (in Russian). Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe, 1(1), 51-60.

—тиль цитуванн¤, ¤кому надаЇтьс¤ перевага, - APA. ќднак роботи, написан≥ рос≥йською чи украњнською мовами, з≥ списками л≥тератури, оформленими зг≥дно з вимогами нац≥ональних стандарт≥в –ос≥њ або ”крањни, також розгл¤даютьс¤, ¤кщо назви цитованих роб≥т перекладено англ≥йською, ¤к вказано вище. якщо автори посилаютьс¤ на роботи, опубл≥кован≥ рос≥йською або украњнською мовами, пропонуЇмо над≥слати в редакц≥ю список таких роб≥т, так≥ посиланн¤ можуть бути застосован≥ при ≥ндексуванн≥ публ≥кац≥њ у eLIBRARY.ru. Ќомери роб≥т у списку в такому випадку значенн¤ не мають. “акий список не буде розм≥щений у pdf файл≥ на сайт≥ журналу.

–езюме

¬с≥ статт≥ мають супроводжуватис¤ структурованими резюме обс¤гом до 300 сл≥в. –езюме маЇ складатис¤ з таких розд≥л≥в: актуальн≥сть, методи, результати, обговоренн¤, висновки.

¬иход¤чи з використанн¤ в журнал≥ трьох мов, рукописи, що подан≥ украњнською мовою, мають супроводжуватис¤ резюме англ≥йською, рос≥йською й украњнською мовами, рукописи рос≥йською Ц резюме англ≥йською та рос≥йською, рукописи англ≥йською Ц резюме принаймн≥ англ≥йською мовою. јвтори англомовних роб≥т, чи¤ р≥дна мова рос≥йська або украњнська, мають подати резюме цими мовами також.

ѕроцеси рецензуванн¤ та публ≥кац≥њ

–едакц≥¤ журналу розгл¤даЇ рукописи англ≥йською, рос≥йською, украњнською мовами.

–укописи подаютьс¤ лише в електронному вигл¤д≥. ѕаперов≥ верс≥њ Ќ≈ розгл¤даютьс¤. –озгл¤даЇмо файли з розширенн¤м *.doc або *.rtf, створен≥ в програм≥ MSWord або ≥нших в≥дпов≥дних редакторах. Ќадсилати файли треба через онлайнову систему подач≥ статей. якщо це не вдалос¤ зробити, можна також над≥слати рукопис на електронну адресу, вказану наприк≥нц≥ кожноњ стор≥нки сайту. ”с≥ матер≥али рукопису, включаючи текст, б≥бл≥ограф≥ю, таблиц≥, рисунки бажано надсилати одним файлом, ¤кщо ц≥ елементи можливо включити у файли з розширенн¤м *.doc або *.rtf. √раф≥чн≥ ≥люстрац≥њ можна вставити у файл рукопису в ознайомч≥й верс≥њ, однак у подальшому редакц≥¤ може потребувати перероблену (або ориг≥нальну)  верс≥ю граф≥чного файлу, що може стати предметом листуванн¤ п≥сл¤ р≥шенн¤ про публ≥кац≥ю роботи.

–едакц≥¤ пропонуЇ авторам звертатис¤ дл¤ обговоренн¤ ≥дењ або теми статт≥ до написанн¤ повного тексту.

ѕодан≥ статт≥ спершу розгл¤даютьс¤ редакторами дл¤ перев≥рки того, чи в≥дпов≥дають вони тематиц≥ журналу та його загальним вимогам. ѕередбачаЇтьс¤, що це маЇ бути зроблено в терм≥н не б≥льше одного тижн¤.

ѕодан≥ статт≥ будуть над≥слан≥ принаймн≥ двом зовн≥шн≥м експертам у в≥дпов≥дн≥й галуз≥ з метою дос¤гненн¤ першого р≥шенн¤ прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в з моменту подач≥ статт≥. –ецензуванн¤ маЇ бути подв≥йним сл≥пим, тобто ан≥ автори, ан≥ рецензенти не можуть знати ≥мен один одного.

 оментар≥ рецензент≥в будуть передан≥ авторам разом з можливою рекомендац≥ю переробити текст рукопису. –едакц≥¤ пов≥домл¤Ї автор≥в або про прийн¤тт¤ статт≥ ¤к такоњ, що не потребуЇ переробки, або про можлив≥сть переробити статтю ≥ подати њњ знову, або про в≥дмову у публ≥кац≥њ рукопису.

ѕереробленн¤ рукопис≥в

якщо в результат≥ рецензуванн¤ авторам запропоновано внести суттЇв≥ зм≥ни до тексту, так≥ зм≥ни мають бути внесен≥ до документу в режим≥ рецензуванн¤, тобто бути видимими дл¤ редактор≥в та рецензент≥в.

 р≥м того, автори мають представити в≥дпов≥д≥ на вс≥ коментар≥ рецензент≥в по пунктах. ѕриклад орган≥зац≥њ таких в≥дпов≥дей у вигл¤д≥ таблиц≥ наведено нижче.

 оментар≥ рецензент≥в  ¬≥дпов≥д≥ автор≥в 
–ецензент 1   
 оментар 1.....   
 оментар 2....   
–ецензент 2   
 оментар 1....   
 оментар 2....   

–≥шенн¤ про публ≥кац≥ю 

–≥шенн¤ редакц≥њ прийн¤ти або в≥дхилити рукопис буде базуватис¤ лише на важливост≥ проведеного досл≥дженн¤, його ориг≥нальност≥, зрозум≥лост≥ викладенн¤, а також в≥дпов≥дност≥ матер≥алу тематиц≥ журналу.

јрх≥вуванн¤

ќск≥льки TCPHEE Ї журналом в≥дкритого доступу, повн≥ текст≥ опубл≥кованих в ньому роб≥т доступн≥ через дек≥лька систем, ¤к≥ його ≥ндексують. ќднак, ¤кщо автори зац≥кавлен≥ у самост≥йн≥й арх≥вац≥њ опубл≥кованих роб≥т ¤к пост-принт≥в у репозитор≥¤х в≥дкритого доступу, њм рекомендовано використовувати pdf-файли, розм≥щен≥ на сайт≥ журналу.  

 

 

http://andreevin.narod.ru/journal       http://journals.uran.ua/tcphee       email

Хостинг от uCoz